Akustické riešenia

Navrhujeme a realizujeme technické riešenia, ktoré riešia akustiku stavebných konštrukcií. V technických riešeniach uplatňujeme materiály zo zhodnotených odpadov a preto prispievame k rýchlejšiemu prechodu na obehové hospodárstvo. Používame kvalitné materiály snnajlepšími vlastnosťami zvukovej pohltivosti a vzduchovej nepriezvučnosti.

Odhlučnenie v byte

image

Uvedené riešenie sa dá aplikovať aj na kancelárie, domáce kiná a domy. Každé odhlučnenie v byte riešime osobitne. Odhlučňujeme steny, stropy, podlahy. Budujeme akustické priečky suchou výstavbou.

Postup:
  1. Úvodná konzultácia a definovanie problému zdroju hluku
  2. Návrh riešenia a vypracovanie cenovej ponuky na dodávku a montáž protihlukového opatrenia

Odhlučnenie v priemysle

image

Každé odhlučnenie v priemysle je riešené osobitne pre danú prevádzku, či konkrétny stroj.

Postup:
  1. Úvodná konzultácia a definovanie problému zdroju hluku
  2. Odporučenie na vykonanie akustickej štúdie na definovanie dB a Hz hluku, zaslanie cenovej ponuky na hlukovú štúdiu
  3. Návrh riešenia a vypracovanie cenovej ponuky na dodávku a montáž protihlukového opatrenia

Akustická štúdia

image

Meranie a výpočet hlukovej záťaže okolia


  1. Cestnej, železničnej a leteckej dopravy
  2. Parkovísk a polyfunkčných domov
  3. Priemyselných areálov a výrobných prevádzok v životnom a pracovnom prostredí
  4. Šírenie zvuku vo vnútorných priestoroch budov
  5. Posúdenie, návrh, projekcia a autorský dozor na protihlukové opatrenia