Retenčná modrá strecha         Blue Roof

Sklon strechy

0-15°

Ľahká minerálna varianta, ktorá pri prudkom daždi výrazne spomaľuje prietok vody do vpustí a kanalizácie.

- Vhodná pre rozsiahle halové objekty

- Jednoduchá inštalácia

- Ideálne pre zaťaženie systémov hydroizolácií

- Široká ponuka systémových doplnkov

Technické parametre

Vegetačná forma

prané riečne kamenivo

Hmotnosť skladby v plne nasýtenom stave

97 kg/m²

Inštalačná výška

92 mm

Retenčná schopnosť* až

40%

Vodná kapacita* najmenej

15 l/m²

Odtokový súčiniteľ*

C = max. 0,65

* všetko pri umelých zrážkách podľa FLL (15. minútového dažďa)

Popis skladby

1. Kačírok

40 mm

2. Georetenčná doska SENIZOL GREEN 30

30 mm

3. Drenážna vrstva

17 mm

4. Separačná a ochranná vrstva

5 mm