Retenčná vegetačná strecha Blue Roof

Vegetačná forma: prané riečne kamenivo

Sklon strechy


0-15°

Hmotnosť skladby**


97 kg/m²

Inštalačná výška


92 mm

Retenčná schopnosť* až


40%

Vodná kapacita* najmenej


15 l/m²

Odtokový súčiniteľ*


C = max. 0,65

*všetko pri umelých zrážkách podľa FLL (15. minútového dažďa), **Hmotnosť skladby v plne nasýtenom stave

Prečo zvoliť strechu Blue Roof

Ľahká minerálna varianta, ktorá pri prudkom daždi výrazne spomaľuje prietok vody do vpustí a kanalizácie.

 • Vhodná pre rozsiahle halové objekty
 • Jednoduchá inštalácia
 • Ideálne pre zaťaženie systémov hydroizolácií
 • Široká ponuka systémových doplnkov

Popis skladby

image
 1. Kačírok
  40mm

 2. Georetenčná doska SENIZOL GREEN 30
  30 mm

 3. Drenážna vrstva
  17 mm

 4. Separačná a ochranná vrstva
  5 mm