Retenčná vegetačná strecha Extensive Extreme

Sklon strechy

0-5°

Variant pre strechy s vysokými úhrnmi zrážok. Prednosťou skladby je vynikajúca schopnosť retencie dažďovej vody, rýchla inštalácia a okamžitý funkčný i estetický efekt.

- Navýšena drenážna kapacita

- Vegetačná vrstva je už po realizácii v plnej ploche (rozchodníkové rohože)

- Široká ponuka systémových doplnkov

- Bez potreby zavlažovania

Technické parametre

Vegetačná forma

rozchodníková rohož, rozchodníkové sadenice, rozchodníkové rezky

Hmotnosť skladby v plne nasýtenom stave

154 kg/m²

Inštalačná výška

162 mm

Retenčná schopnosť* až

90%

Vodná kapacita* najmenej

32 l/m²

Odtokový súčiniteľ*

C = max. 0,15

* všetko pri umelých zrážkách podľa FLL (15. minútového dažďa)

Popis skladby

1. Rozchodníková rohož

30 mm

2. Extenzívny substrát

80 mm

3. Georetenčná doska SENIZOL GREEN 30

30 mm

4. Drenážna vrstva

17 mm

5. Separačná a ochranná vrstva

5 mm