Retenčná vegetačná strecha Extensive Light

Sklon strechy

2-5°

Najľahšia varianta, ideálna pre rekonštrukcie jestvujúcich striech. Prednosťou skladby je minimálna záťaž konštrukcie, veľmi rýchla inštalácia a okamžitý funkčný i estetický efekt.

- Najľahšia varianta, ideálna pre rekonštrukcie jestvujúcich striech

- Vhodná pre rozsiahle halové objekty

- Jednoduchá inštalácia

- Ideálne pre strechy s požiadavkou na nízku plošnú hmotnosť

- Možné doplniť i o špeciálnu vrstvu proti prerastaniu korienkov

- Široká ponuka systémových doplnkov

- Bez potreby zavlažovania

Technické parametre

Vegetačná forma

rozchodníková rohož, rozchodníkové sadenice, rozchodníkové rezky

Hmotnosť skladby v plne nasýtenom stave

74 kg/m²

Inštalačná výška

85 mm

Retenčná schopnosť* až

50%

Vodná kapacita* najmenej

17 l/m²

Odtokový súčiniteľ*

C = max. 0,5

* všetko pri umelých zrážkách podľa FLL (15. minútového dažďa)

Popis skladby

1. Rozchodníková rohož

30 mm

2. Extenzívny substrát

30 mm

3. Georetenčná doska SENIZOL GREEN 20

20 mm

4. Separačná a ochranná vrstva

5 mm