Retenčná vegetačná strecha Extensive Slope

Sklon strechy

5-15°

Variant ideálny pre šikmé strechy v sklone 5-15°. Prednosťou skladby je jej funkčné použitie i na mierne šikmých strechách, rýchla inštalácia a okamžitý funkčný i estetický efekt.

- Vhodná pre rozsiahle halové objekty

- Jednoduchá inštalácia

- Široká ponuka systémových doplnkov

- Bez potreby zavlažovania

Technické parametre

Vegetačná forma

rozchodníková rohož, rozchodníkové sadenice, rozchodníkové rezky

Hmotnosť skladby v plne nasýtenom stave

149 kg/m²

Inštalačná výška

145 mm

Retenčná schopnosť

podľa sklonu na vyžiadanie

Vodná kapacita

podľa sklonu na vyžiadanie

Odtokový súčiniteľ

podľa sklonu na vyžiadanie

Popis skladby

1. Rozchodníková rohož

30 mm

2. Extenzívny substrát

80 mm

3. Georetenčná doska SENIZOL GREEN 30

30 mm

4. Separačná a ochranná vrstva

5 mm