Retenčná vegetačná strecha Extensive Universal

Sklon strechy

2-5°

Univerzálny variant pre väčšinu územia SR. Prednosťou skladby je jej široké použitie, veľmi rýchla inštalácia a okamžitý funkčný i estetický efekt.

- Spoľahlivé vegetačné súvrstvie

- Jednoduchá inštalácia

- Vegetačná vrstva je už po realizácii v plnej ploche

- Široká ponuka systémových doplnkov

- Bez potreby zavlažovania

Technické parametre

Vegetačná forma

rozchodníková rohož, rozchodníkové sadenice, rozchodníkové rezky

Hmotnosť skladby v plne nasýtenom stave

114 kg/m²

Inštalačná výška

115 mm

Retenčná schopnosť* až

74%

Vodná kapacita* najmenej

20 l/m²

Odtokový súčiniteľ*

C = max. 0,4

* všetko pri umelých zrážkách podľa FLL (15. minútového dažďa)

Popis skladby

1. Rozchodníková rohož

30 mm

2. Extenzívny substrát

60 mm

3. Georetenčná doska SENIZOL GREEN 20

20 mm

4. Separačná a ochranná vrstva

5 mm