Retenčná vegetačná strecha Extensive Extreme

Vegetačná forma: rozchodníková rohož, rozchodníkové sadenice, rozchodníkové rezky

Sklon strechy


0-5°

Hmotnosť skladby**


154 kg/m²

Inštalačná výška


162 mm

Retenčná schopnosť* až


90%

Vodná kapacita* najmenej


32 l/m²

Odtokový súčiniteľ*


C = max. 0,15

*všetko pri umelých zrážkách podľa FLL (15. minútového dažďa), **Hmotnosť skladby v plne nasýtenom stave

Prečo zvoliť strechu Extensive Extreme

Variant pre strechy s vysokými úhrnmi zrážok. Prednosťou skladby je vynikajúca schopnosť retencie dažďovej vody, rýchla inštalácia a okamžitý funkčný i estetický efekt.

 • Navýšena drenážna kapacita
 • Vegetačná vrstva je už po realizácii v plnej ploche (rozchodníkové rohože)
 • Široká ponuka systémových doplnkov
 • Bez potreby zavlažovania

Popis skladby

image
 1. Rozchodníková rohož
  30 mm

 2. Extenzívny substrát
  80 mm

 3. Georetenčná doska SENIZOL GREEN 30
  30 mm

 4. Drenážna vrstva
  17 mm

 5. Separačná a ochranná vrstva
  5 mm