Retenčná vegetačná strecha Extensive Light

Vegetačná forma: rozchodníková rohož, rozchodníkové sadenice, rozchodníkové rezky

Sklon strechy


2-5°

Hmotnosť skladby**


74 kg/m²

Inštalačná výška


85 mm

Retenčná schopnosť* až


50%

Vodná kapacita* najmenej


17 l/m²

Odtokový súčiniteľ*


C = max. 0,5

*všetko pri umelých zrážkách podľa FLL (15. minútového dažďa), **Hmotnosť skladby v plne nasýtenom stave

Prečo zvoliť strechu Extensive Light

Najľahšia varianta, ideálna pre rekonštrukcie jestvujúcich striech. Prednosťou skladby je minimálna záťaž konštrukcie, veľmi rýchla inštalácia a okamžitý funkčný i estetický efekt.

 • Ideálna pre rekonštrukcie jestvujúcich striech
 • Vhodná pre rozsiahle halové objekty
 • Jednoduchá inštalácia
 • Ideálne pre strechy s požiadavkou na nízku plošnú hmotnosť
 • Možné doplniť o špeciálnu vrstvu proti prerastaniu korienkov
 • Široká ponuka systémových doplnkov
 • Bez potreby zavlažovania

Popis skladby

image
 1. Rozchodníková rohož
  30 mm

 2. Extenzívny substrát
  60 mm

 3. Georetenčná doska SENIZOL GREEN 20
  20 mm

 4. Separačná a ochranná vrstva
  5 mm