Retenčná vegetačná strecha Extensive Slope

Vegetačná forma: rozchodníková rohož, rozchodníkové sadenice, rozchodníkové rezky

Sklon strechy


5-15°

Hmotnosť skladby**


149 kg/m²

Inštalačná výška


145 mm

Retenčná schopnosť* až


podľa sklonu

Vodná kapacita* najmenej


podľa sklonu

Odtokový súčiniteľ*


podľa sklonu

*všetko pri umelých zrážkách podľa FLL (15. minútového dažďa), **Hmotnosť skladby v plne nasýtenom stave

Prečo zvoliť strechu Extensive Slope

Variant ideálny pre šikmé strechy v sklone 5-15°. Prednosťou skladby je jej funkčné použitie i na mierne šikmých strechách, rýchla inštalácia a okamžitý funkčný i estetický efekt.

 • Vhodná pre rozsiahle halové objekty
 • Jednoduchá inštalácia
 • Široká ponuka systémových doplnkov
 • Bez potreby zavlažovania

Popis skladby

image
 1. Rozchodníková rohož
  30 mm

 2. Extenzívny substrát
  80 mm

 3. Georetenčná doska SENIZOL GREEN 30
  30 mm

 4. Separačná a ochranná vrstva
  5 mm