Retenčná vegetačná strecha Extensive Universal

Vegetačná forma: rozchodníková rohož, rozchodníkové sadenice, rozchodníkové rezky

Sklon strechy


2-5°

Hmotnosť skladby**


114 kg/m²

Inštalačná výška


115 mm

Retenčná schopnosť* až


74%

Vodná kapacita* najmenej


20 l/m²

Odtokový súčiniteľ*


C = max. 0,4

*všetko pri umelých zrážkách podľa FLL (15. minútového dažďa), **Hmotnosť skladby v plne nasýtenom stave

Prečo zvoliť strechu Extensive Universal

Univerzálny variant pre väčšinu územia SR. Prednosťou skladby je jej široké použitie, veľmi rýchla inštalácia a okamžitý funkčný i estetický efekt.

 • Spoľahlivé vegetačné súvrstvie
 • Jednoduchá inštalácia
 • Vegetačná vrstva je už po realizácii v plnej ploche
 • Široká ponuka systémových doplnkov
 • Bez potreby zavlažovania

Popis skladby

image
 1. Rozchodníková rohož
  30 mm

 2. Extenzívny substrát
  60 mm

 3. Georetenčná doska SENIZOL GREEN 20
  20 mm

 4. Separačná a ochranná vrstva
  5 mm