Prevetrávané fasády

Navrhujeme a realizujeme technické riešenia prevetrávaných fasád. V technických riešeniach uplatňujeme materiály zo zhodnotených odpadov a preto prispievame k rýchlejšiemu prechodu na obehové hospodárstvo.


image

Odvetrané fasády predstavujú najvhodnejšie riešenie pre fasády, nakoľko splňajú architektonické a technické požiadavky architektov a investorov v každom klimatickom prostredí. Vytvorením odvetranej medzery medzi obkladom a stenou udržiavame zdravú klímu v budove.

image

Bez ohľadu v akom klimatickom podnebí sa budova nachádza, vlhkosť je vždy problém a môže vážne ovplyvniť celkovú náročnosť budovy. Odpoveďou je odvetraná fasáda, ktorá je navrhnutá tak, aby mohla dýchať. Prenikanie dažďa je minimalizované a skondenzovaná voda je odvádzaná von ventilačnými vstupnými a výstupnými otvormi.

image

Vzduchová medzera má viacej funkcií. Vzduch v navrhnutej dutine prúdi v dôsledku rozdielov tlaku a teploty vzduchu po celej výške budovy. V chladnom počasí para kondenzuje na zadnej časti obkladovej dosky a teplom počasí vzduch ochladzuje vnútorné vrstvy konštrukcie, čím znižuje nárok na chladiacu energiu.

image

Ďažďová voda a kondenzovaná voda sú odstraňované prirodzene cez vzduchovú medzeru a izolačný materiál zostáva v dobrom stave v priebehu celej životnosti budovy. Uvedené systémové riešenie je z hľadiska prvotnej investície finančne náročnejšie ako bežne používané kontaktné zatepľovacie systémy, ale z nákladov životného cyklu sa cena investície vyrovnáva už v 10 roku stavby.


Výhody prevetrávanej fasády

image