Prvky zelenej infraštruktúry

Navrhujeme a realizujeme technické riešenia, ktoré spomaľujú odtok a zadržiavajú dažďovú vodu v intraviláne a extraviláne. V technických riešeniach uplatňujeme materiály zo zhodnotených odpadov a preto prispievame k rýchlejšiemu prechodu na obehové hospodárstvo.