Retenčná vegetačná strecha Intensive Universal

Sklon strechy

0-5°

Variant súvrstvia pre intenzívne a semi-intenzívne strechy s voliteľnou vegetáciou. Túto skladbu je možno vysadiť širokým spektrom rastlín, ktoré môžu dotvárať atmosféru strešných záhrad.

- Vegetačná vrstva nie je súčasťou dodávky

- Logistická a technická podpora

- Široká ponuka systémových doplnkov

Technické parametre

Vegetačná forma

voliteľná vegetácia

Hmotnosť skladby v plne nasýtenom stave

573 kg/m²

Inštalačná výška

465 mm

Retenčná schopnosť* až

98%

Vodná kapacita* najmenej

60 l/m²

Odtokový súčiniteľ*

C = max. 0,05

* všetko pri umelých zrážkách podľa FLL (15. minútového dažďa)

Popis skladby

1. Voliteľná vegetácia

2. Intenzívny substrát

400 mm

3. Georetenčná doska SENIZOL GREEN 30

30 mm

4. Drenážna vrstva

27 mm

5. Separačná a ochranná vrstva

5 mm