Retenčná vegetačná strecha Intensive Universal

Vegetačná forma: voliteľná vegetácia

Sklon strechy


0-5°

Hmotnosť skladby**


573 kg/m²

Inštalačná výška


465 mm

Retenčná schopnosť* až


98%

Vodná kapacita* najmenej


60 l/m²

Odtokový súčiniteľ*


C = max. 0,05

*všetko pri umelých zrážkách podľa FLL (15. minútového dažďa), **Hmotnosť skladby v plne nasýtenom stave

Prečo zvoliť strechu Intensive Universal

Variant súvrstvia pre intenzívne a semi-intenzívne strechy s voliteľnou vegetáciou. Túto skladbu je možno vysadiť širokým spektrom rastlín, ktoré môžu dotvárať atmosféru strešných záhrad.

 • Vegetačná vrstva nie je súčasťou dodávky
 • Logistická a technická podpora
 • Široká ponuka systémových doplnkov

Popis skladby

image
 1. Voliteľná vegetácia
  -

 2. Intenzívny substrát
  400 mm

 3. Georetenčná doska SENIZOL GREEN 30
  30 mm

 4. Drenážna vrstva
  27 mm

 5. Separačná a ochranná vrstva
  5 mm