image

Spolupráca, nie konkurencia

Obehové Hospodárstvo čerpá z prepojení - či už medzi obchodnými aktérmi združenými v priemyselnej symbióze alebo medzi mestami, ktoré si vzájomne vymieňajú poznatky a skúsenosti. Najlepší spôsob, ako urobiť prvé kroky smerom k obehovému hospodárstvu, je pripojiť sa k tým, ktorí majú ambíciu ísť rovnakým smerom. Obehové hospodárstvo je nástroj pre stratégiu udržateľného rozvoja založeného na vytváraní rovnováhy medzi prírodou a ľudskou spoločnosťou.

image

Sme verejnoprospešný podnik

Sme verejnoprospešný podnik, ktorého hlavným cieľom je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu poskytovaním prospešnej služby v oblasti ochrany životného prostredia, vzdelávania a výchovy a podpory regionálneho rozvoja a zamestnanosti. Podnik použije 100% zo svojho zisku po zdanení a po úhrade povinných zákonných úhrad a platieb na dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ktorý je hlavným cieľom spoločnosti.

Dotácie

Prehľad aktuálnych dotácií na podporu zdravšieho životného prostredia

 
image

Obnoviteľné zdroje pre samosprávy

 
image

Program obnovy dediny

 
image

Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine

 
 
image

Energetický audit

 
image

Podpora vybudovanie IS pre MRK

 
image

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry

 

Voľby

 
image

Oznámenie o konaní volieb

 
image

Čestné vyhlásenie

 
image

Kandidačný formulár

 
 
image

Kandidátna listina


Výročná správa

 
image

Výročná správa POH