Environmentálne spevnené plochy

Riešenia ekologických spevnených povrchov nájde uplatnenie vedľa rodinného domu ako aj pred firmou či obchodným domom.

 • Príjazdové cesty
 • Veľké i malé parkovacie plochy
 • Záhrady, dvory, parky
 • Skladovacie priestory
 • Priestory pre hasičov a inú ťažkú techniku
 • Turistické chodníky, cyklotrasy
image

Prečo environmentálne spevnené plochy

Environmentálne spevnené plochy sú budované z materiálov zo zhodnotených odpadov. Uvedené riešenia parkovísk, chodníkov, multifunkčných plôch, detských dopadových plôch a iných spevnených plôch majú za úlohu zabezpečiť retenciu dažďových vôd na území. Spevňujeme pôdu a zároveň zachovávame prirodzenú infiltráciu do pôdy. Uvedené riešenia navrhujeme na základe vzájomnej komunikácie s Vami.

 • Rýchla inštalácia bez mokrých procesov stabilizácie
 • Ideálne pre zadržiavanie dažďovej vody
 • Pasívne ochladzovanie mikroklímy v lokalite
 • Lokálny produkt obehového hospodárstva
 • Zaťažiteľnosť ťažkou technikou (až 800 t/m²)