POH Green

Spevní plochu, spomaľuje odtok dažďovej vody, povrch bez kaluží a blata, bez nutnosti použitia obrubníkov.
Ochrana pred možným únikom ropných látok je v systéme zabezpečená protiropnou fóliou. Stabilizuje mikroklímu.

  • Parkovanie pri cintorínoch
  • Parkovanie pri športových centrách mimo mesta
  • Rekreačné stanoviská