POH Industry

Všetky prevedenia vrchnej vrstvy betónovej dlažby spevnených plôch sú zabezpečené staticky a dynamicky voči deformácii systémom stabilizácie.
Ochrana pred možným únikom ropných látok je v systéme zabezpečená geotextíliou zachytávajúce ropné látky.

  • Cesty a parkoviská
  • Komerčné priestory
  • Parkovacie státia v priemyselných parkoch
  • Parkovanie pri cintorínoch
  • Parkovanie pri športových centrách mimo mesta
  • Rekreačné stanoviská