POH Mineral

Spevní plochu, spomaľuje odtok dažďovej vody, povrch bez kaluží a blata, bez nutnosti použitia obrubníkov.
Ochrana pred možným únikom ropných látok je v systéme zabezpečená protiropnou fóliou.

  • Cesty a parkoviská
  • Komerčné priestory
  • Parkovacie státia v priemyselných parkoch
  • Parkovanie pri cintorínoch
  • Parkovanie pri športových centrách mimo mesta
  • Rekreačné stanoviská