Projekčná činnosť

Vieme pre Váš projekt zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie so smart prvkami zelenej infraštruktúry.