POH Roof System

Riešenia inovatívnych vegetačných striech je určené objektom s požiadavkou na ich minimálny zásah do životného prostredia a pasívne úspory.

 • Pergoly a parkovacie státie
 • Ploché a pultové strechy rodinných domov
 • Strechy so sklonom pre rodinné a bytové domy
 • Strechy výrobných a komerčných priestorov
 • Malé i veľké strešné záhrady
image

Prečo vegetačnú strechu

Udržateľné riešenia vegetačných striech zlúčiteľné s fotovoltaickou výrobou energie.

 • Rýchla inštalácia s okamžitým efektom
 • Ideálna pre zadržiavanie dažďovej vody
 • Pasívne ochladzovanie vnútorných priestorov
 • Lokálny produkt obehového hospodárstva
 • Zlúčiteľná s výrobou zelenej energie

SenizolGreen

Prečo zvoliť súvrstvie s doskou SenizolGreen?

 • Ideálny odtok dažďových vôd zo strechy
 • Garantované retenčné vlastnosti, na rozdiel od skladby iba s vrstvou substrátu
 • Nižšia plošná hmotnosť dosiek SenizolGreen je vhodná i pre ľahké konštrukcie striech a rekonštrukcie
 • Hybridná doska uľahčuje inštaláciu a súčasne chráni hydroizolačnú vrstvu
 • Recyklovaný a recyklovateľný výrobok pôvodom z SVK, tzn. minimálna uhlíková stopa na prepravu materiálu
image Skladba s nopovou fóliou - po naplnení nopov vodou nemá už žiadnu retenčnú schopnosť
Ideálne odtoková charakteristika zodpovedajúce vrstve substrátu

Skladba s georetenčnou doskou SenizolGreen - odtokovú charakteristiku dosky možno najviac prispôsobiť správanie substrátu
Skladba s hydrofilnou vatou - nadmerná retenčná schopnosť hrozí premokrením koreňového systému vegetačnej vrstvy