image

Spolupráca, nie konkurencia

Obehové Hospodárstvo čerpá z prepojení - či už medzi obchodnými aktérmi združenými v priemyselnej symbióze alebo medzi mestami, ktoré si vzájomne vymieňajú poznatky a skúsenosti. Najlepší spôsob, ako urobiť prvé kroky smerom k obehovému hospodárstvu, je pripojiť sa k tým, ktorí majú ambíciu ísť rovnakým smerom.

Všetko čo robíme je premyslené do posledného detailu.

image

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Na realizáciu technických riešení využívame materiály zo zhodnotených odpadov, vraciame ich do obehu a zadržiavame dažďovú vodu na území.

image

LOKÁLNA ZAMESTNANOSŤ

Na realizáciu stavieb uprednostňujeme lokálne pracovné sily.

image

10% DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY

Pre fyzické osoby, subjekty sociálnej ekonomiky alebo subjektom verejnej správy.

image

REGISTROVANÝ SOCIÁLNY PODNIK TYP "VŠEOBECNÝ"

Verejnoprospešný podnik v oblasti ochrany životného prostredia, vzdelávania a výchovy, podpory regionálneho rozvoja a zamestnanosti.

image

DOKONČÍME VŽDY VČAS

Naše poskytované služby odovzdávame v stanovenom termíne.

image

NÁVRHY A CENOVÉ PONUKY

Vyhotovujeme do 3 pracovných dní od dodania požadovaných dokumentov.