Podnik Obehového Hospodárstva

Sociálne podnikanie a zelená infraštruktúra

Spolupráca, nie konkurencia

Obehové Hospodárstvo čerpá z prepojení - či už medzi obchodnými aktérmi združenými v priemyselnej symbióze alebo medzi mestami, ktoré si vzájomne vymieňajú poznatky a skúsenosti. Najlepší spôsob, ako urobiť prvé kroky smerom k obehovému hospodárstvu, je pripojiť sa k tým, ktorí majú ambíciu ísť rovnakým smerom, alebo ešte lepšie, k tým, čo sú už o pár krokov ďalej. Obehové hospodárstvo je nástroj pre stratégiu udržateľného rozvoja založeného na vytváraní rovnováhy medzi prírodou a ľudskou spoločnosťou.

REALIZOVANÉ PROJEKTY

Našimi realizáciami vraciame do obehu materiály, ktoré by inak skončili na skládke a lokálne podporujeme zamestnanosť.

Environmentálne retenčné parkovisko

Parkovisko s funkciou retencie dažďovej vody, Nitra-Čáb 2019

Zrealizovali sme parkovisko z materiálu ECORASTER, komplet poradenstvo, dodávka a montáž.

Vegetačná strecha

Vegetačná strecha, Nové Mesto nad Váhom 2019

Zrealizovali sme vegetačnú strechu s funkciou retencie a zadržania vody na normovaný 15 minútový dážď. Základom uvedeného riešenia bola retenčná textília SenizolGreen.

Spevňovanie svahu

Spevňovanie svahu odvodňovacieho žľabu, Ilava 2020

Na spevnenie svahu sme použili materiál ECORASTER a zabezpečili sme v priebehu krátkeho času stabilizáciu svahu.

Environmentálne retenčné parkovisko

Parkovisko s funkciou retencie dažďovej vody, Malacky 2018

Pripravovali sme podporné dokumenty na zmenu riešenia parkovacích stojísk na základe požiadavky investora. 

NÁŠ PRÍSTUP

Všetko čo robíme je premyslené do posledného detailu.

Sme registrovaný sociálny podnik.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

na realizáciu technických riešení využívame materiály zo zhodnotených odpadov, vraciame ich do obehu a zadržiavame dažďovú vodu na území.

LOKÁLNA ZAMESTNANOSŤ

Na realizáciu stavieb uprednostňujeme lokálne pracovné sily.

10% daň z pridanej hodnoty

pre fyzické osoby, subjekty sociálnej ekonomiky alebo subjektom verejnej správy podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

REGISTROVANÝ SOCIÁLNY PODNIK TYP "VŠEOBECNÝ"

verejnoprospešný podnik v oblasti ochrany životného prostredia, vzdelávania a výchovy a podpory regionálneho rozvoja a zamestnanosti.

DOKONČÍME VŽDY VČAS

Naše poskytované služby odovzdávame v stanovenom termíne.

NÁVRHY A CENOVÉ PONUKY

Vyhotovujeme do 3 pracovných dní od dodania požadovaných dokumentov.

SME VÁŠ STABILNÝ PARTNER V OBEHOVOM HOSPODÁRSTVE