PROJEKČNÁ A PODPORNÁ ČINNOSŤ

Vieme pre Váš projekt zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie so smart prvkami zelenej infraštruktúry. Neváhajte nás kontaktovať, ak máte potrebu konzultovať naše riešenia. Do 24h Vám po zaslaní požadovaných dokumentov vieme navrhnúť riešenie, ktoré bude obsahovať ekonomický - environmentálny - sociálny aspekt.