Dažďové záhrady

Realizujeme otvorené retenčné nádrže, známe ako dažďové záhrady, ktoré infiltrujú dažďovú vodu do podložia.