Environmentálne spevnené plochy

Environmentálne spevnené plochy sú budované z materiálov zo zhodnotených odpadov. Uvedené riešenia parkovísk, chodníkov, multifunkčných plôch, detských dopadových plôch a iných spevnených plôch majú za úlohu zabezpečiť retenciu dažďových vôd na území. Spevňujeme pôdu a zároveň zachovávame prirodzenú infiltráciu do pôdy. Uvedené riešenia navrhujeme na základe vzájomnej komunikácie s Vami.

- Rýchla inštalácia bez mokrých procesov stabilizácie

- Ideálne pre zadržiavanie dažďovej vody

- Pasívne ochladzovanie mikroklímy v lokalite

- Lokálny produkt obehového hospodárstva

- Zaťažiteľnosť ťažkou technikou (až 800 t/m²)

Riešenia ekologických spevnených povrchov nájde uplatnenie vedľa rodinného domu ako aj pred firmou či obchodným domom. 

- Príjazdové cesty

- Veľké i malé parkovacie plochy

- Záhrady, dvory, parky

- Skladovacie priestory

- Priestory pre hasičov a inú ťažkú techniku

- Turistické chodníky, cyklotrasy

Riešenia POH Ground System

Vyberte si vhodný typ povrchu podľa požadovaného vzhľadu a záťaže. POH Ground System bude vždy perfektne propúšťať vodu, ktorá se tak dostane do pôdy.