POH Green

Spevní plochu, spomaľuje odtok dažďovej vody, povrch bez kaluží a blata, bez nutnosti použitia obrubníkov. Ochrana pred možným únikom ropných látok je v systéme zabezpečená protiropnou fóliou. Stabilizuje mikroklímu.

- Parkovanie pri cintorínoch

- Parkovanie pri športových centrách mimo mesta

- Rekreačné stanoviská