PRVKY ZELENEJ INFRAŠTRUKÚRY

Navrhujeme a realizujeme technické riešenia, ktoré spomaľujú odtok a zadržiavajú dažďovú vodu v intraviláne a extraviláne. V technických riešeniach uplatňujeme materiály zo zhodnotených odpadov a preto prispievame k rýchlejšiemu prechodu na obehové hospodárstvo.

Ponúkame Vám smart systémové riešenia pre vegetačné i modré ( s kačírkom) retenčné strechy. Ponúkame niekoľko typov skladieb, z ktorých si určite vyberiete skladbu vhodnú pre Váš projekt. Naše systémové riešenia majú inštalačnú výšku od 85 mm a váhu od 74 kg/m2 v plno nasýtenom stave. Uvedené skladby majú nameraný retenčný objem, súčiniteľ odtoku a stanovený čas odtoku. Pokiaľ by Váš projekt neodpovedal žiadnym z uvedených parametrov, naše technické oddelenie Vám pripraví súvrstvie na mieru.

Exteriér PRO

Ponúkame Vám realizáciu vertikálnej exteriérovej vegetačnej steny vhodnej na fasádu domu pre zlepšenie vizuálu, kvality vzduchu a akustického komfortu. Vegetačná stena je dodávaná s výsadbou rastlín a automatickou závlahou. Spotreba vody je 0,5 l/m2. Váha začína od 70 kg/m2. Po zaslaní výmery Vám bude vypočítaná cena na predmetnú plochu. Cena obsahuje: konštrukciu, moduly, závlahu, rastiliny, dodávku a montáž.

Interiér PRO

Ponúkame Vám realizáciu vertikálnej interiérovej vegetačnej steny vhodnej na interiérové účely. Ide o samonosné panely s kvitnúcou zeleňou z izbových rastlín. Nástenné panely sú s vymeniteľnými rastlinami. Váha začína od 70 kg/m2. Po zaslaní výmery Vám bude vypočítaná cena na predmetnú plochu. Cena obsahuje: konštrukciu, moduly, závlahu, rastiliny, dodávku a montáž.

Ponúkame Vám environmentálne spevnené plochy predovšetkým z materiálov zo zhodnotených odpadov. Uvedené riešenia parkovísk, chodníkov, multifunkčných plôch, detských dopadových plôch a iných spevnených plôch majú za úlohu zabezpečiť retenciu dažďových vôd na území. Uvedené riešenia navrhujeme na základe vzájomnej komunikácie s Vami. Riešenie na mieru Vám vieme vyhotoviť aj s orientačnou cenovou ponukou do troch pracovných dní

Stabilizujeme svahy rôznych sklonov systémovými riešeniami. Uvedené systémové riešenia, zastabilizuje pôdu, pred pôdnou eróziou. Neváhajte nás osloviť, vypracujeme Vám cenovú ponuku na stabilizovanie svahov napr. pri protipovodňovej ochrane, odvodňovacích rigolov, zosuvov pôd...

Realizujeme otvorené retenčné nádrže, známe ako dažďové záhrady, ktoré infiltrujú dažďovú vodu do podložia.