POH Urban

Spevní plochu, spomaľuje odtok dažďovej vody, povrch bez kaluží a blata, nutnosť použitia obrubníkov. Ochrana pred možným únikom ropných látok je v systéme zabezpečená protiropnou fóliou.

- Cesty a parkoviská

- Komerčné priestory

- Parkovacie státia v priemyselných parkoch

- Parkovanie pri cintorínoch

- Parkovanie pri športových centrách mimo mesta

- Rekreačné stanoviská