Stabilizácia svahov

Stabilizujeme svahy rôznych sklonov systémovými riešeniami. Uvedené systémové riešenia, zastabilizuje pôdu, pred pôdnou eróziou. Neváhajte nás osloviť, vypracujeme Vám cenovú ponuku na stabilizovanie svahov napr. pri protipovodňovej ochrane, odvodňovacích rigolov, zosuvov pôd...