AKUSTICKÉ RIEŠENIA

Navrhujeme a realizujeme technické riešenia, ktoré riešia akustiku stavebných konštrukcií. V technických riešeniach uplatňujeme materiály zo zhodnotených odpadov a preto prispievame k rýchlejšiemu prechodu na obehové hospodárstvo. Používame kvalitné materiály snnajlepšími vlastnosťami zvukovej pohltivosti a vzduchovej nepriezvučnosti.

Odhlučnenie v byte

Uvedené riešenie sa dá aplikovať aj na kancelárie, domáce kiná a domy.

Každé odhlučnenie v byte riešime osobitne. Odhlučňujeme steny, stropy, podlahy. Budujeme akustické priečky suchou výstavbou.

Postup:

1. Úvodná konzultácia a definovanie problému zdroju hluku

2. Návrh riešenia a vypracovanie cenovej ponuky na dodávku a montáž protihlukového opatrenia

Odhlučnenie v priemysle

Každé odhlučnenie v priemysle je riešené osobitne pre danú prevádzku, či konkrétny stroj.

Postup:

1. Úvodná konzultácia a definovanie problému zdroju hluku

2. Odporučenie na vykonanie akustickej štúdie na definovanie dB a Hz hluku, zaslanie cenovej ponuky na hlukovú štúdiu

3. Návrh riešenia a vypracovanie cenovej ponuky na dodávku a montáž protihlukového opatrenia

Akustická štúdia

Meranie a výpočet hlukovej záťaže okolia

  • z cestnej, železničnej a leteckej dopravy

  • parkovísk a polyfunkčných domov

  • priemyselných areálov a výrobných prevádzok v životnom a pracovnom prostredí

  • šírenie zvuku vo vnútorných priestoroch budov

  • posúdenie, návrh, projekcia a autorský dozor na protihlukové opatrenia