Exterier PRO

Funkčné vegetačné steny s minimálnymi požiadavkami na zalievanie.

- Fasády domov

- Záhradná architektúra

- Priestorové deliace steny s rastlinami

Váha vertikálnej steny

70 kg/m²

Technické parametre

Inšpirované trendom a skúsenosťami s výsadbou vegetačných striech. Suchomilné rastliny odolávajú extrémnym letným podmienkam pri minimálnej starostlivosti.

Rozmer modulov:
40 / 80 x 24 cm

Popis skladby

1. Suchomilná exteriérová rastlina


2. Nosný panel k upevneniu na stenu


3. Substrát s retenčnou spodnou vrstvou


4. Hladinový prepad vody


5. Inštalačný zámok