KONTAKT

Na prvom mieste je pre nás vždy Náš Klient - Vy. Neváhajte nás kontaktovať s akoukoľvek otázkou.

Fakturačné údaje:

IČO: 52713725

DIČ: 2121127008

IČ DPH: SK2121127008

Tatra banka, a.s.

IBAN: SK44 1100 0000 0029 4607 8959

Zapísaný v Obchodnom registri okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 37673/S

POH,s.r.o. "registrovaný sociálny podnik"

Lučenecká cesta 2266/6, Zvolen 960 01

Matej Plesník, DiS. - Konateľ              +421 907 136 851

konatel@poh.sk

Jozef Krištály - Hlavný technik                 +421 910 525 042

kristaly@poh.sk

Ekonomické oddelenie: ekonom@poh.sk

info@poh.sk