Vegetačné strechy

Udržateľné riešenia vegetačných striech zlúčiteľné s fotovoltaickou výrobou energie.

- Rýchla inštalácia s okamžitým efektom

- Ideálna pre zadržiavanie dažďovej vody

- Pasívne ochladzovanie vnútorných priestorov

- Lokálny produkt obehového hospodárstva

- Zlúčiteľná s výrobou zelenej energie

Riešenia inovatívnych vegetačných striech je určené objektom s požiadavkou na ich minimálny zásah do životného prostredia a pasívne úspory.

- Pergoly a parkovacie státie

- Ploché a pultové strechy rodinných domov

- Strechy so sklonom pre rodinné a bytové domy

- Strechy výrobných a komerčných priestorov

- Malé i veľké strešné záhrady

Prečo zvoliť súvrstvie s doskou ECOTEX Green?

- Ideálny odtok dažďových vôd zo strechy

- Garantované retenčné vlastnosti, na rozdiel od skladby iba s vrstvou substrátu

- Nižšia plošná hmotnosť dosiek SenizolGreen je vhodná i pre ľahké konštrukcie striech a   rekonštrukcie

- Hybridná doska uľahčuje inštaláciu a súčasne chráni hydroizolačnú vrstvu

- Recyklovaný a recyklovateľný výrobok pôvodom z SVK, tzn. minimálna uhlíková stopa na prepravu materiálu

Skladba s nopovou fóliou - po naplnení nopov vodou nemá už žiadnu retenčnú schopnosť

Ideálne odtoková charakteristika zodpovedajúce vrstve substrátu

Skladba s georetenčnou doskou ECOTEX Green - odtokovú charakteristiku dosky možno najviac prispôsobiť správanie substrátu


Skladba s hydrofilnou vatou - nadmerná retenčná schopnosť hrozí premokrením koreňového systému vegetačnej vrstvy

Riešenia vegetačných striech POH Roof System

Vyberte si riešenie, ktoré zodpovedá Vášmu očakávaniu i stavebným a technickým vlastnostiam objektu.

Hľadáme partnerské realizačné firmy na realizáciu vegetačných striech POH Roof System