PREVETRÁVANÉ FASÁDY

Navrhujeme a realizujeme technické riešenia prevetrávaných fasád. V technických riešeniach uplatňujeme materiály zo zhodnotených odpadov a preto prispievame k rýchlejšiemu prechodu na obehové hospodárstvo.

Odvetrané fasády predstavujú najvhodnejšie riešenie pre fasády, nakoľko splňajú architektonické a technické požiadavky architektov a investorov v každom klimatickom prostredí.
Vytvorením odvetranej medzery medzi obkladom a stenou udržiavame zdravú klímu v budove.

Bez ohľadu v akom klimatickom podnebí sa budova nachádza, vlhkosť je vždy problém a môže vážne ovplyvniť celkovú náročnosť budovy.
Odpoveďou je odvetraná fasáda, ktorá je navrhnutá tak, aby mohla dýchať.
Prenikanie dažďa je minimalizované a skondenzovaná voda je odvádzaná von ventilačnými vstupnými a výstupnými otvormi.
Vzduchová medzera má viacej funkcií. Vzduch v navrhnutej dutine prúdi v dôsledku rozdielov tlaku a teploty vzduchu po celej výške budovy.

V chladnom počasí para kondenzuje na zadnej časti obkladovej dosky a teplom počasí vzduch ochladzuje vnútorné vrstvy konštrukcie, čím znižuje nárok na chladiacu energiu.

Ďažďová voda a kondenzovaná voda sú odstraňované prirodzene cez vzduchovú medzeru a izolačný materiál zostáva v dobrom stave v priebehu celej životnosti budovi.

Uvedené systémové riešenie je z hľadiska prvotnej investície finančne náročnejšie ako bežne používané kontaktné zatepľovacie systémy, ale z nákladov životného cyklu sa cena investície vyrovnáva už v 10 roku stavby.