NAŠA PONUKA SLUŽIEB

Ponúkame Vám v rámci obehového hospodárstva stavebné technické riešenia budovaním prvkov zelenej infraštruktúry, budovanie vodozádržných riešení, realizácia protihlukových opatrení realizovaných výstavbou ako aj predaj tepelných a akustických izolácii budov. Všetky riešenia spĺňajú zákonné požiadavky a sú overované aplikovaných výskumom. Na realizáciu technických riešení predovšetkým používame materiály, ktoré majú vyhotovenú analýzu životného cyklu LCA. Cena ponúkaných riešení zahrňuje aj cenu v rámci nákladov životného cyklu LCC.

Prvky zelenej infraštruktúry

Zelené strechy, zelené steny, ekologické spevnené plochy, vodozádržné riešenia, dažďové záhrady, spevňovanie svahov

Akustické riešenia

Akustické priečky, stropy, podlahy, akustické riešenia do exteriéru, riešenie zvukovej nepriezvučnosti a zvukovej pohltivosti

Prevetrávané fasády

Systémové fasády budov s predsadeným fasádnym plášťom, ktorý je od vonkajšej obvodovej steny stavby oddelený vzduchovou medzerou

Rekonštrukčné práce

Rekonštrukčné práce interiéru a exteriéru. Rekonštrukcia spevnených plôch, sociálnych zariadení, maľovanie interiéru, údržba fasády, výmena okien a dverí

Projekčná a podporná činnosť

Vypracovanie projektovej dokumentácie a konzultácie pre projektantov

Vzdelávanie a poradenstvo

Vzdelávacie a poradenské aktivity prispievajúce k pozitívnym zmenám v oblasti klimatických zmien so zameraním na obehové hospodárstvo

Obrázky slúžia na ilustráciu, Zdroj: Internet