POH Rock

Spevní plochu, spomaľuje odtok dažďovej vody, povrch bez kaluží a blata, bez nutnosti použitia obrubníkov. Ochrana pred možným únikom ropných látok je v systéme zabezpečená protiropnou fóliou.

- Cesty a parkoviská

- Komerčné priestory

- Parkovacie státia v priemyselných parkoch