O NÁS

Spolupráca, nie konkurencia

Obehové Hospodárstvo čerpá z prepojení - či už medzi obchodnými aktérmi združenými v priemyselnej symbióze alebo medzi mestami, ktoré si vzájomne vymieňajú poznatky a skúsenosti. Najlepší spôsob, ako urobiť prvé kroky smerom k obehovému hospodárstvu, je pripojiť sa k tým, ktorí majú ambíciu ísť rovnakým smerom, alebo ešte lepšie, k tým, čo sú už o pár krokov ďalej. Obehové hospodárstvo je nástroj pre stratégiu udržateľného rozvoja založeného na vytváraní rovnováhy medzi prírodou a ľudskou spoločnosťou.

Staviame na dlhodobých skúsenostiach v realizovaní stavebnej činnosti, poradenstva v ochrane životného prostredia a sociálneho podnikania.


Sme verejnoprospešný podnik, ktorého hlavným cieľom je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu poskytovaním prospešnej služby v oblasti ochrany životného prostredia, vzdelávania a výchovy a podpory regionálneho rozvoja a zamestnanosti. Podnik použije 100% zo svojho zisku po zdanení a po úhrade povinných zákonných úhrad a platieb na dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ktorý je hlavným cieľom spoločnosti.

Všetky riešenia spĺňajú zákonné požiadavky a sú overované aplikovaným výskumom v univerzitných výskumných centrách Technickej univerzite Zvolen - TUZVO, Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra - SPÚ Nitra, Technická univerzita Košice - TUKE, Vysoké učení technické Brno - VÚT Brno.


Sme prvý všeobecný registrovaný sociálny podnik na Slovensku!

V roku 2023 sme si doplnili štatút integračný sociálny podnik

NÁŠ PRÍSTUP

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

na realizáciu technických riešení využívame materiály zo zhodnotených odpadov, vraciame ich do obehu a zadržiavame dažďovú vodu na území.

LOKÁLNA ZAMESTNANOSŤ

Na realizáciu stavieb uprednostňujeme lokálne pracovné sily.

10% daň z pridanej hodnoty

pre fyzické osoby, subjekty sociálnej ekonomiky alebo subjektom verejnej správy podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

REGISTROVANÝ SOCIÁLNY PODNIK TYP "VŠEOBECNÝ" A "INTEGRAČNÝ"

verejnoprospešný podnik v oblasti ochrany životného prostredia, vzdelávania a výchovy a podpory regionálneho rozvoja a zamestnanosti.

NÁVRHY A CENOVÉ PONUKY

Vyhotovujeme do 3 pracovných dní od dodania požadovaných dokumentov.

DOKONČÍME VŽDY VČAS

Naše poskytované služby odovzdávame v stanovenom termíne.

TRANSFORMUJEME PRIESTOR POMOCOU UDRŽATEĽNÝCH MATERIÁLOV