O NÁS

Staviame na dlhodobých skúsenostiach v realizovaní stavebnej činnosti, poradenstva v ochrane životného prostredia a sociálneho podnikania.


Sme verejnoprospešný podnik, ktorého hlavným cieľom je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu poskytovaním prospešnej služby v oblasti ochrany životného prostredia, vzdelávania a výchovy a podpory regionálneho rozvoja a zamestnanosti. Podnik použije 100% zo svojho zisku po zdanení a po úhrade povinných zákonných úhrad a platieb na dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ktorý je hlavným cieľom spoločnosti.

Všetky riešenia spĺňajú zákonné požiadavky a sú overované aplikovaným výskumom v univerzitných výskumných centrách Technickej univerzite Zvolen - TUZVO, Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra - SPÚ Nitra, Technická univerzita Košice - TUKE, Vysoké učení technické Brno - VÚT Brno.