POH Industry

Všetky prevedenia vrchnej vrstvy betónovej dlažby spevnených plôch sú zabezpečené staticky a dynamicky voči deformácii systémom stabilizácie. Ochrana pred možným únikom ropných látok je v systéme zabezpečená geotextíliou zachytávajúce ropné látky.

- Cesty a parkoviská

- Komerčné priestory

- Parkovacie státia v priemyselných parkoch

- Parkovanie pri cintorínoch

- Parkovanie pri športových centrách mimo mesta

- Rekreačné stanoviská